Alkohol- och drogprevention i Ryssland

1999 föreläste jag på en av de första konferenserna om narkotika i S:t Petersburg tillsammans med några andra svenska experter. Efter min föreläsning kom ett antal ryska konferensdeltagare fram och ville upprätta samarbete.

För att göra en lång historia kortare. Sedan dess har jag rest ett 40-tal gånger till Kronstadt (på ön Kotlin utanför St Petersburg) och jobbat preventivt med drogvaneundersökninger, olika utbildningar och nu senast med starten av den Ryska FöräldraStegen. I Kronstadt finns föräldragrupper igång i programmet. Finansiärer hittills har varit Svenska Institutet, SIDA, Beroendecentrum och Östeuropakommittén.