FöräldraStegen

Syfte

FöräldraStegen är ett sekundärpreventivt program som togs fram av STAD-projektet (Jörgen Larsson) och Maria Ungdom (Sanna Marmborg - Arne Nordberg) år 2004. Syftet med FöräldraStegen är att stärka föräldrarollen hos föräldrar vars barn ligger i riskzonen för skolk, tobak-alkohol-droger och kriminalitet eller är föremål för socialtjänstens ingripande p.g.a. dessa eller liknande problem.

Typ av program

FöräldraStegen är ett manualbaserat, riktat program för föräldrar med barn i riskzonen för problem med alkohol och andra droger. Videofilmer utgör basen för varje träff. FöräldraStegen bygger till stor del på föräldradelen i STEG-FÖR-STEG som är en svensk version av det amerikanska familjeprogrammet Strengthening Families Program. Detta program har utvärderats med mycket goda resultat i USA.

Målgrupp

Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 13-17 år vilka är i riskzonen för problem med alkohol och andra droger.

Programmets omfattning

FöräldraStegen omfattar sex träffar där varje träff är ca två timmar lång.

Utbildning av ledare

Utbildningen av ledare omfattar en kursdag och anordnas av Jörgen Larsson i Stockholm eller på andra platser i Sverige och Ryssland.

Krav på ledares grundkompetens

För att vara ledare i FöräldraStegen krävs pedagogisk skicklighet samt adekvat utbildning inom det sociala verksamhetsfältet.

Kostnad för utbildning av ledare

Kursen på en dag kostar 2500 kr per deltagare inkl manual och filmer. Priserna avser centrala kurser i Stockolm exklusive moms. Jag åker också runt i landet och håller kurser vilket ofta blir betydligt billigare för kommunerna än att skicka deltagare till Stockholm.
Kostnaden för en kommun som vill beställa kursen på hemmaplan är 4000 kr/kursdag i ledararvode. Materialkostnader (manualer 450 kr och filmer 450 kr) tillkommer samt resa och logi för kursledaren.

Certifiering av gruppledare

Intresserade ledare kan bli certifierade i programmet och har därefter rätt att hålla egna utbildningar. Följande krävs för att bli certifierad:

 1. Gå endagarskursen FöräldraStegen.
 2. Genomföra minst en egen grupp med föräldrar.

Därefter certifieras man genom att ha provlektioner med bedömning på någon ordinarie kurs i FöräldraStegen någonstans i landet. Man kan också gå en speciell certifieringskurs där endast personer som ska certifieras medverkar. De som certifieras får ett numrerat diplom samt extra material för att kunna ha egna utbildningar. För bedömning, handledning och certifiering ansvarar Jörgen Larsson.

Utbildare i metoden

Jörgen Larsson / Inger Axiö står för utbildningen tillsammans med ett 30-tal certifierade ledare runt om i landet (jan 2009) som har rätt att utbilda lärare och ledare i FöräldraStegen. Det tillkommer nya certifierade ledare varje år.

Certifierade ledare i FöräldraStegen

 1. Sanna Marmborg, Stockholm
 2. Arne Nordborg, Stockholm 
 3. Elisabeth Abelson, Stockholm
 4. Bo Persson, Stockholm
 5. Tor-Björn Willberg, Stockholm
 6. Ninni Badh-Grändås, Lindesberg
 7. Jessica Bohman, Örnskökdsvik
 8. Benny Pohl, Örnsköldsvik
 9. Lisa Coudek, Värmdö
 10. Susanne Stavborg, Värmdö
 11. Britt-Inger Vedin, Örnsköldsvik
 12. Inger Axiö-Albinsson, Stockholm
 13. Ewa Hult-Johansson, Säffle
 14. Stefan Ström, Göteborg
 15. Jan Lernbring, Göteborg
 16. Eva Wilhelmsson, Kil
 17. Emma Andersson, Ljungby
 18. Marianne Künstlicher, Växjö
 19. Sussie Persson, Glanshammar
 20. Eva Svensson, Örebro
 21. Eva Sandlin, Umeå
 22. Paula Fredriksson, Härnösand
 23. Anna Papaxanthis, Huddinge
 24. Bo Hjalmarsson, Örebro
 25. Martin Eksath, Lund
 26. Lalla Ersare, Umeå
 27. Leif Holmgren, Örebro
 28. Åsa Carlsson, Örebro
 29. Vivi-Ann Blomqvist, Västervik
 30. Bitte Jacobsson, Västervik
 31. Anne Lindblom, Jönköping
 32. Carin Gisslén-Schönning, Söderhamn
 33. Susanne Silfver, Jönköping
 34. Britt-Inger Röcklinger, Huddinge
 35. Annika Stenholm, Haninge
 36. Lena Lundquist Falk, Haninge
 37. Emil Bolin, Jönköping
 38. Marianne Otterstad, Fredrikstad i Norge
 39. Erik Kruse, Fredrikstad i Norge
 40. Beatrice Hagfalk, Nyköping