Kontakt

Prev & InFo AB
Jörgen Larsson
Tel: 0701-413 400
E-post: jorgen@prevochinfo.se

 

Min basala CV

Jag är utbildad lärare och har mångårig erfarenhet av teori och praktik inom alkohol- och drogförebyggande arbete.

Senaste långvariga anställning: Projektledare i sammanlagt 18 år inom Beroendecentrum, Stockholms Läns Landsting sedan 1990 varav de senaste 13 åren på STAD-sektionen (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) www.stad.org

Föreläsningserfarenhet: Ca 1300 föreläsningar sedan 1982 på föräldramöten, grundskolor, gymnasier, studiedagar på skolor, lärarhögskolor, polishögskolan, folkhögskolor, utbildningar för alkohol- och drogsamordnarna i kommunerna, Rotaryklubbar, en mängd andra organisationer, livsmedelshandlare (folköl), systembolagsutbildningar, kurser för alkoholinspektörer, läkarutbildningen på KS, en rad konferenser runt om i landet (Alkoholstämman m fl) samt drogpreventivt arbete i Ryssland (Kronstadt) med stöd av Svenska institutet, SIDA och Östeuropakommittén sedan 1999.

Egna pionjärprojekt: Den första systematiska studien av legitimationskontroll vid folkölsförsäljning i Vasastan, Sthlm år 1997-2000 (vetenskaplig artikel). Detta arbete har inspirerat otaliga kommuner i landet med efterföljande projekt kring legitimationskontroll.

Framtagande av familje/föräldraprogrammen STEG FÖR STEG, Nya STEG och FöräldraStegen som nu används i 19 av 22 län i landet.

Export av Nya STEG till Norge med många genomförda utbildningar på plats.

Export av FöräldraStegen till Ryssland med kulturanpassning, översättning och framtagande av ryska manualer samt filmer. Ryska föräldragrupper går regelbundet i programmet.

Unga vuxnas alkoholkonsumtion: Arbete med langníngskontroll utanför Systembolagen i Vasastan tillsammans med Närpolisen, författare till rapporterna ”Unga vuxna – dricker mest, langar mest” samt ”Alkohol och studentfester” 2008 www.stad.org

Ungdomars drogvanor: Genomförandeansvar för drogvaneundersökningar i en rad kommuner genom åren: Bl a i Katrineholm, Salem, Järfälla, Eskilstuna, Sollentuna, Gällivare, Vingåker, Luleå, Ludvika, Värmdö, Smedjebacken.

Referenser: Docent Sven Andreasson Statens Folkhälsoinstitut, Professor Anders Rommelsjö SORAD, Sektionschef Håkan Leifman tidigare Mobilisering Mot Narkotika och numera STAD, Kriminalinspektör Ulf Brännström i Vasatans Näpo, rektorerna Bernt Sundin i Sollentuna och Mats Nilsson i Kalmar, Ulf Peterson Järfälla, Lil Froby Täby, Ann Hellberg Sollentuna.