Välkommen till ledar-kurs i FöräldraStegen den 6 nov 2013!

FöräldraStegen har funnits i tio år och är ett föräldraprogram som delvis bygger på Strengtening Families Program, Nya STEG (i Sverige) och riktar sig till föräldrar vars barn (13-17 år) ligger i riskzonen för skolk, tobak, alkohol, narkotika, kriminalitet mm. Programmet är utvecklat av personal från Maria Ungdom och STAD. Nu gör vi vår 27:e centrala kurs i FöräldraStegen. Programmet är spritt till ett 80-tal kommuner i Sverige, Norge och Ryssland. Över 250 föräldragrupper är genomförda. I en vetenskaplig utvärdering från Karolinska Institutet bedöms FöräldraStegen och Komet som likvärdiga.

Utbildningen äger rum i Stockholm. Lokal bokas och meddelas när anmälningstiden har gått ut för att kunna anpassas optimalt till deltagarantalet.

Vi startar kl 09.00 och avslutar senast kl 16.00, onsdagen den 6 november. Det ingår förmiddagskaffe och frukt på eftermiddagen. Lunchen bekostas av deltagarna själva på någon av restaurangerna i närheten.

Den som behöver logi hänvisas till Stockholms turistbyrå, tel nr 08-508 28 508. Man kan också själv boka hotell i olika prisklasser på www.stockholmtown.com

Kurskostnad

Kurskostnaden på 3400 kr/person inkluderar en manual, all nödvändig film, bimaterial samt kaffe- smörgås och frukt. Detta är exklusive moms. Deltagarna faktureras i efterhand. Vid fler anmälningar än tre personer från samma faktureringsadress utgår 20 % rabatt för person nr 4, 5, 6 o s v. Tag med anteckningspapper och penna. Ring eller maila mig om du har frågor.

Anmälan

Anmälan sker på mail till jorgen@prevochinfo.se med uppgift om namn, yrke, arbetsadress, telefon samt korrekt faktureringsadress. Platsantalet är begränsat.

Jörgen Larsson, kursledare 0701-413 400

OBS! Avbokning (även pga sjukdom) efter den 20 oktober debiteras med 1000 kr/person + moms.