Länkar

Beroendecentrum i Stockholms län
CAN
Drogportalen
En Rökfri Generation
Föräldraföreningen mot narkotika
Inger Axiö
Kronstadt (den ryska FöräldraStegen m.m)
NIDA
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Riksförbundet Team Smart
STAD
Statens Folkhälsoinstitut
Trygg i Täby
Ungdomsstudien (utvärdering av Komet och FöräldraStegen)
Born 53