Nya STEG – Föräldrar

Beskrivning

Syftet med Nya STEG - Föräldrar är att tillhandahålla ett verkningsfullt, primärpreventivt föräldraprogram som är designat för att i förlängningen verka alkohol- och drogförebyggande bland tidiga tonåringar i Sverige. I Nya STEG – Föräldrar ges föräldrarna ett antal pedagogiska ”verktyg” att använda på och tillsammans med sina ungdomar.

Nya STEG - Föräldrar grundar sig på det amerikanska programmet Iowa Strengthening Families Program och dess arbete med föräldrar och ungdomar i åldern 10-14. Programmet är kunskapsbyggande och utformat för att:

Programmets omfattning

Föräldraprogrammet bygger på åtta träffar (Steg). Varje Steg är maximalt två timmar långt. Det centrala hjälpmedlet i de flesta föräldraträffarna utgörs av DVD-filmer (totalt ett tiotal) som lägger grunden för sammankomsterna.

Det finns länkar från Föräldraprogrammet till ungdomarna hemma i form av Hemövningar. Utöver sex träffar för föräldrarna träffas hela familjerna två gånger vilket sker den första och åttonde träffen.

Praktiska överväganden inför starten av Nya STEG - Föräldrar

Nya STEG är utformat för föräldrar som har ungdomar i klass 6 och/eller 7. Föräldrarna träffas på kvällstid, oftast i skolan. Nya STEG är lämpligt för alla olika familjekonstellationer. Det ideala är om båda föräldrarna deltar i Föräldraprogrammet men det går också bra med den ena. Man kan även alternera.

Ledare

Ledaren kallas den person som ska hålla i kvällsträffarna. I Stockholm har vi med framgång använt bl a pensionerade pedagoger och rektorer som ledare. Men det finns många andra som har de egenskaper som räknas upp härunder:

Om många föräldrar deltar är det en fördel med två ledare/grupp. Det är framförallt viktigt med flera ledare under Familjekvällarna då det ska vara extra festligt med förtäring när ungdomarna är med. Fråga om läraren vill delta!

Ledarens uppgifter:

Speciellt för Föräldraträffarna

Schemaläggning

Vi rekommenderar att programmet genomförs under loppet av en termin. Man kan dock göra ett uppehåll för jullovet efter valfritt antal träffar. Erfarenheten visar att det är lämpligast med träffar en gång i veckan.

Rekrytering av föräldrar till Nya STEG

Våra tidigare erfarenheter visar att:

DVD

Varje Föräldrasteg baseras på en (eller flera) filmer. Berättarna i filmen diskuterar innehållet i Steget och olika situationer illustreras av spelscener. När det är dags för gruppdiskussioner eller någon aktivitet står diskussionsfrågorna eller ämnena på TV-skärmen. Filmen tillåter en viss tid för varje aktivitet. Det är viktigt att inte stoppa filmen utan låta den rulla tills det är slut.

Certifiering av Ledare

Den ledare som har gått utbildningen och lett Steg 1-8 för ungdomar och föräldrar har möjlighet att få certifikat för att själv utbilda lärare och ledare. Det sker genom att man har visst undervisningsansvar på Nya STEGs Föräldra-utbildning vid ett lämpligt tillfälle, får handledning och blir godkänd av programmakaren. Därefter kan den certifierade ledaren hålla egna utbildningar i sin hemkommun (och i andra kommuner) och endast beställa filmer och manualer från www.prevochinfo.se eller jorgen@prevochinfo.se.

Utbildare i metoden

Jörgen Larsson / Inger Axiö står för alla utbildningar tillsammans med 60 certifierade ledare runt om i landet (jan 2009) som har rätt att utbilda ledare i Nya STEG - Föräldrar. Det tillkommer nya certifierade ledare varje år.

Certifierade ledare i Nya STEG

Se under länken Nya STEG. Samtliga som är certifierade ledare i Nya STEG är också certifierade i Nya STEG – Föräldrar.