Nya STEG

Demo

Nya STEG är en ny version av STEG-FÖR-STEG som utvecklades av Eva Skärstrand och Jörgen Larsson inom STAD-projektet 2001-2003. Båda programmen är utformade för att förebygga användning av tobak, alkohol och droger bland tonåringar samt stärka familjekompetensen och familjebanden. Nya Steg vänder sig till föräldrar och ungdomar i årskurs 6 och 7. Alla Nya STEG-kurser samt material beställs via Jörgen Larsson.

Beskrivning

Programmet består av åtta träffar (steg) och vänder sig både till föräldrar och ungdomar. Varje träff är ca två timmar lång. Ungdomarnas träffar äger rum på dagtid i skolan medan föräldrarna träffas på kvällstid, oftast i skolan. Ungdomsprogrammet leds av en klasslärare och en anlitad gruppledare. Föräldraprogrammet leds oftast av samma gruppledare. Den första och åttonde träffen utgörs av familjekvällar där föräldrar och ungdomar möts tillsammans.
Ungdomsprogrammet tar upp teman såsom drömmar och mål, uppskattning av föräldrar, stresshantering och kompistryck. Det centrala hjälpmedlet vid föräldraträffarna utgörs av DVD-filmer (totalt ett tiotal) som lägger grunden för sammankomsterna. Det finns länkar mellan ungdoms - och föräldradelen i form av hemövningar.

Utbildning

För att genomföra programmet krävs det en klasslärare och en gruppledare. Utbildningen för lärare respektive gruppledare sker under två dagar. Utbildningen innehåller en inledande teoretisk kunskapsgrund, genomgång av manualens åtta steg för ungdomar, föräldrar och familj, diskussioner och praktiska övningar baserade på manualer och DVD.
Efter avslutad utbildning ska gruppledarna kunna hålla i ungdoms-, föräldra- och familjegrupper.

Önskvärd bakgrund för de som utbildas

Lärarna arbetar med eleverna dagtid tillsammans med en ledare. Ledarna har också föräldrarna på kvällstid. Både lärare och ledare bör ha god vana från pedagogiskt arbete med grupper.

Material

I programmet används en manual per person inklusive bimaterial samt ett tiotal filmer.

Kostnad

Kursen på två dagar kostar 3000 kr per deltagare inkl manual och filmer. Priserna avser centrala kurser i Stockolm exklusive moms. Vi åker också runt i landet och håller kurser vilket ofta blir betydligt billigare för kommunerna än att skicka deltagare till Stockholm.
Kostnaden för en kommun som vill beställa kursen på hemmaplan är 4000 kr/kursdag = 8000 kr för hela utbildningen. Materialkostnader (manualer 500 kr och filmer 500 kr) tillkommer samt resa och logi för kursledarna. Lärarna behöver som regel inte ha filmpaketet.

Certifiering av gruppledare

Intresserade ledare kan bli certifierade i programmet och har därefter rätt att hålla egna utbildningar. Följande krävs för att bli certifierad:

 1. Gå tvådagarskursen Nya STEG.
 2. Genomföra minst en egen grupp med ungdomar och föräldrar.

Därefter certifieras man genom att ha provlektioner med bedömning på någon ordinarie kurs i Nya STEG någonstans i landet. Man kan också gå en speciell certifieringskurs där endast personer som ska certifieras medverkar. De som certifieras får ett numrerat diplom samt extra material för att kunna ha egna utbildningar. För bedömning, handledning och certifiering ansvarar Jörgen Larsson.

Utbildare i metoden

Jörgen Larsson / Inger Axiö står för alla utbildningar tillsammans med 60 certifierade ledare runt om i landet (jan 2009) som har rätt att utbilda lärare och ledare i Nya STEG. Det tillkommer nya certifierade ledare varje år.

Certifierade ledare i Nya STEG

 1. Torsten Lindqvist, Stockholm
 2. Birgitta Blomqvist, Stockholm 
 3. Sofia Lundvall, Stockholm
 4. Elisabeth Abelson, Stockholm
 5. Bo Persson, Stockholm
 6. Ulla-Karin Skagerlind, Hagfors
 7. Bo Ahlqvist, Ekshärad
 8. Tor-Björn Willberg, Stockholm
 9. Ninni Badh-Grändås, Lindesberg
 10. Jessica Eriksson, Örnskökdsvik
 11. Benny Pohl, Örnsköldsvik
 12. Lisa Coudek, Värmdö
 13. Susanne Stavborg, Värmdö
 14. Britt-Inger Vedin, Örnsköldsvik
 15. Inger Axiö-Albinsson, Stockholm
 16. Ewa Hult-Johansson, Säffle
 17. Hans Skagerlind, Hagfors
 18. Mats Nilsson, Kalmar
 19. Stefan Ström, Göteborg
 20. Jan Lernbring, Göteborg
 21. Annika Nord, Linköping
 22. Eva Wilhelmsson, Kil
 23. Emma Andersson, Ljungby
 24. Marianne Künstlicher, Växjö
 25. Anna Sandborg, Karlshamn
 26. Sussie Persson, Glanshammar
 27. Eva Svensson, Örebro
 28. Per Olsson, Linköping
 29. Monica Axelsson, Lekeberg
 30. Cathrin Halldan, Mjölby
 31. Elisabet Jansson-Montin, Örebro
 32. Sigrid Landgren, Östersund
 33. Ulla Blidberg, Östersund
 34. Sara Boye, Östersund
 35. Robert Ingvarsson, Östersund
 36. Monika Engdahl, Svängsta
 37. Lena Sahlström, Sollentuna
 38. Lars Johansson, Sollentuna
 39. Anna Magnusson, Västerås
 40. Bo Nelin, Kil
 41. Ola Osbeck, Sala
 42. Mona Bruce, Ånge
 43. Christina Torung, Ånge
 44. Anna Eriksson, Västerås
 45. Anna Wannhagen, Kumla
 46. Marina Gerhardsson, Kumla
 47. Mats Ekerbring, Kumla
 48. Bo Hjalmarsson, Örebro
 49. Johan Nordmark, Örnsköldsvik
 50. Pierre Sahlin, Torsby
 51. Monika Edblad, Örnsköldsvik
 52. Anna Hägglund, Örnsköldsvik
 53. Håkan Larsson, Örebro
 54. Åsa Carlsson, Örebro
 55. Bengt Melin, Torsby
 56. Inger Fredriksson, Grums
 57. Henric Jönsson, Grums
 58. Per Ehrén, Torsby
 59. Ylva Olsson, Torsby
 60. Ewy Gustafsson, Torsby
 61. Mia Stoltz, Linköping