”Prat som övertygar” - retorik

Genom åren har jag haft 50 kurser i muntlig framställning - föreläsningskonst - retorik. Beställarna har varit olika organisationer som t ex En Rökfri Generation (ERG), Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) samt Stockholms läns Landsting och olika kommuner.

Exempel på moment i kursen är rampfeber, manusbyggnad, optimal förberedelse, informationsteori samt egen praktik med handledning och regi.
Kurslängd är två halvdagar med minst en natt emellan med tanke på hemuppgiften.