Recensioner

”Jörgen ligger alltid på rätt nivå i sina föreläsningar. Det är inga pekpinnar utan mycket humor och hög igenkänningsfaktor. Det kan vara tufft att vara tonårsförälder men om man får bekräftat att det man gör faktiskt har betydelse så kanske man orkar fortsätta sätta gränser. Jörgen sprider ett engagemang och skapar trivsel och vi får alltid positiv feedback från föräldrar efter kvällarna med Jörgen.”

Ulrika Ahrnfeldt
Kurator
Helenelundsskolan, Sollentuna


”Jörgen Larsson gav en imponerande föreläsning för Europaskolans elever i maj 2009. Eleverna satt hänförda och lyssnade uppmärksamt i över en timme. De sa efteråt att föreläsningen var mycket intressant och att de fick lära sig mycket om alkohol och andra droger. De tyckte att Jörgen berörde många intressanta aspekter gällande alkohol, och de fann avsnittet om olika typer av beroenden (inte bara alkohol) extra intressant. Många av eleverna önskar att Jörgen kommer tillbaka nästa år. De känner, liksom lärarna, att det finns ett stort behov att ta upp frågor som dessa.”

Martina Pettersson
Lärare på Europaskolan i Strängnäs


”Vi har samverkat och tagit del av Jörgen Larssons tjänster i snart 15 år.
Vår erfarenhet är att Jörgen är en mycket kunnig, uppdaterad och
pedagogisk föreläsare inom såväl preventions- som alkohol- och
drogfrågor. Hans utbildningar och föreläsningar har varit en viktig
del av vår kompetensutveckling för personal inom skola, fritid,
socialtjänst och polis.
Vi har också anlitat Jörgen för vår årliga drogvaneundersökning under 7
år. Hans kompetens innebär att vi får en professionell, kontinuerlig
kartläggning och analys av drogläget som kompletterande underlag för
överväganden och beslut i preventionsarbetet.”

Ulf Peterson
Drog- och Brottsförebyggande samordnare i Järfälla kommun


”Vi i Västerås har haft förmånen att arbeta tillsammans med och använda oss av Jörgens kompetens.
Han har utbildat, föreläst och väglett oss regelbundet sedan år 2004.
Samarbetet har bidragit till vår kompetenshöjning och uppbyggnaden av de alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet i Västerås kommun.
Vi i Västerås ser fram mot ett fortsatt samarbete med Jörgen”

Lena Nyman
Samordnare Alkohol & Narkotikaprevention
Västerås kommun, proAros


”Jörgen Larsson har en fantastisk förmåga att tala engagerat om alkohol och droger. Hans kunnande inom området är mycket stort. Som projektledare kan han ro det mesta iland, alltid positiv och entusiastisk.”

Eva Skärstrand
Utvärderare på STAD och Doktorand


”Jörgen Larsson har anlitats som föreläsare i Täby kommun under sexton års tid. Han har under de åren föreläst om ungdomar och alkohol för i stort sett alla föräldrar till barn i skolår 7 i kommunen. Hans föreläsningar har varit mycket uppskattade av både föräldrar och skolpersonal. Många föräldrar har sagt att den var introduktionen till det viktiga samtalet vid köksbordet om alkohol. Jörgen Larsson är kunnig och har en ton i föreläsningen som inbjuder till reflektion i detta ofta laddade ämne. Hans föreläsningsstil är avspänd och humoristisk.”

Lil Froby
Samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet Täby kommun


”När jag utbildade mig till ledare och senare utbildare för Nya steg, eller Steg för steg som det hette då, hade jag förmånen att träffa Jörgen Larsson.
Som kursledare upplevde jag att han var mycket påläst, både av teoretisk faktakunskap men också av kunskap från vår verklighet. Det jag som deltagare uppskattade framför allt varh hans förmåga att dra paralleller mellan den kunskapen till sin långa erfarenhet på området. Det i samband med hans engagemang och säkerhet i det han vill förmedla, gjorde upplevelsen till en behaglig resa.
Det som skulle förmedlas i Nya steg till oss deltagare blev således användbar kunskap som jag idag är väldigt tacksam för. Kunskapens guldkant är de erfarenheter och exempel som Jörgen delade med sig av. Dem följer med mig än idag i mitt möte med mina kursdeltagare.”

Sara Boije
Certifierad utbildare i Nya Steg för Östersunds kommun


”Jag har anlitat Jörgen Larsson Prev & Info i över 10 år för föreläsningar, utbildningar och drogvaneundersökningar. Samarbetet har alltid fungerat klockrent! Jörgen är en engagerad, kunnig, pålitlig och underhållande person vars tjänster jag varmt kan rekommendera.”

Ann Hellberg
Enhetschef / Förebyggande enheten på socialkontoret i Sollentuna kommun


”Vi i Luleå har anlitat Jörgen Larsson vid genomförande av lokal drogvaneundersökning. Vi upplevde det som en klar fördel att Jörgen vet vad vårt arbete handlar om i praktiken. Det gjorde arbetet betydligt lättare vid rapportskrivning tex.”

Maria Strömgren
Alkohol - och drogsamordnare i Luleå


”Björknässkolan i Nacka har anlitat Jörgen som föreläsare för föräldrar i år 8 om tonåringars alkoholvanor och vad man skall tänka på som föräldrar. Föreläsningarna och efterföljande diskussioner med föräldrar och elever ingår i skolans lokala arbetsplan som en del av vårt arbete men ANT. Jörgens föreläsningar är mycket uppskattade av föräldrarna och han pratar på en nivå så att alla kan känna igen sig i sin vardag. Han berättar omväxlande om fakta och historier ur livet som göra att det är omväxlande och lärorikt samt roligt att höra på.”

Leif Högström
Rektor på Björknässkolan i Saltsjö-Boo