Rytmik

Vid sidan av mitt yrke inom alkohol‐ och drogområdet är jag musiker och slagverkare. Jag har medverkat på ett antal skivinspelningar med egna grupper och gett mängder med konserter. Den senaste skivan "Foreign Accent" med gruppen Born 53 kom ut år 2010.

Under senare år har jag gjort bl a Kick‐offs för företag, rytmikutbildningar för förskolepersonal, jam‐sessions med pensionärer, dagis‐ och lågstadiebarn, utvecklings‐ störda och psykiskt sjuka. Jag har också egna grupper i rytmik för allmänheten i Stockholm och Strängnäs.

Rytmik

 

Rytmik

Jag har två erbjudanden till er...

1. Slagverkskurs (vid ett eller flera tillfällen) för personalen på din arbetsplats. Medarbetarna får lära sig några rytmer för privat bruk eller för ensemble‐spel. För dej som arbetar med t ex barn eller patienter stimulerar det till Rytm & Rörelse på jobbet.

2. En eller flera rytmikträffar direkt med t ex barn, eller patienter gärna med någon vecka emellan. Jag tar med slaginstrument och trummor till alla. Vi spelar ihop.

 

Intresserad?

Kontakta Jörgen Larsson
0701‐413 400
jorgen@prevochinfo.se

Rytmik