Föreställningen "Spritvalsen"
- fakta och kultur kring alkoholberoende

Hittills

Ca 20 föreställningar för 2000 gymnasieelever, vårdarbetare lärare m. fl.

Innehåll

En 60-80 minuters föreställning tillsammans med Göteborgsskådespelaren Roland Jansson (känd från Dramaten, Folkteatern, TV och film) som tar upp fakta och kultur kring alkohol. Roland Jansson beskriver sitt liv som onykter och nykter alkoholist på ett humoristiskt och tänkvärt sätt. Jag talar om tidiga tecken på för hög alkoholkonsumtion och hur man tidigt kan upptäcka att någon i ens omgivning är på väg in i ett alkoholmissbruk.

För frågor och bokning: jorgen@prevochinfo.se, 0701-413 400.